ETUSIVU JULKAISUT LUE ARTIKKELI LINKIT

Mirja-Tytti Talibin pääjulkaisut:

Talib, M-T. (1999). Toiseuden kohtaaminen koulussa. Opettajien uskomuksia maahanmuuttajaoppilaista. Helsinki: Hakapaino.

Talib, M-T. (1999). Kahden kulttuurin ristipaineessa ja Opettaja muutoksen mahdollistajana. Teoksessa. S. Honkala (toim.) Solmut auki. Näkemyksiä ja kokemuksia monikulttuurisesta työstä. Opetushallitus. Jyväskylä: Gummerus.

Talib, M-T. (2000) Toiseus kouluissamme. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja: A7:2000.

Talib, M-T. (2001). Monikulttuurisuudesta matka minuuteen. Teoksessa I. Sava, Taikomo projektin päättyessä. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A6:2001.

Talib, M-T. (2002). Monikulttuurinen koulu, haaste ja mahdollisuus. Helsinki: Kirjapaja.

Talib, M-T. (2002). Voiko tunteita opettaa, teoksessa Kansanen P. & Uusikylä K. (toim.) Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia (pp. 56-69). Jyväskylä: PS- kustannus, Opetus 2000.

Talib, M-T., Löfström J. & Meri, M. (2004). Kulttuurit ja koulu, avaimia opettajille. Helsinki: WSOY.

Talib, M-T. (2005). Eksotiikkaa vai ihmisarvoa. Opettajan monikulttuurisesta kompetenssista. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura.

Talib, M-T. (2006). Opettajana monikulttuurisessa koulussa, teoksessa Erilaisuuden valot ja varjot. Helsinki: OAJ.

Talib, M-T. (2006). Diversity, - a challenge for educators.

Yhteystiedot Mirja Talib Kouluttaja ja työnohjaaja mirja.talib@helsinki.fi gsm. +358 40 571 5668